Vi rekommenderar att du designar en produkt på en surfplatta eller dator då det är svårare att få till det bra i telefonen. Om du ändå vill designa i telefonen kan du klicka på krysset för att komma vidare.

Klicka här för att se vår videoguide!

Gör en egen design!

Se vår videoguide